Staré odrody

Staré odrody sa zatiaľ na našej farme pestujú bez trhovej produkcie. Dôvod je prozaický a to, že zatiaľ nemáme dostatok osiva na založenie produkčných záhonov. Takmer všetky staré odrody sú momentálne pestované iba za účelom získania dostatočného množstva osiva. Ak sa nám podarí získať množstvo semien na založenie produkčných záhonov, tak v budúcej sezóne veľmi radi nahradíme niektoré moderné odrody v našom sortimente našimi pôvodnými odrodami. Uvedomujeme si, že je to absolútne v rozpore so súčasným trendom, avšak záchrana a šírenie starých slovenských odrôd medzi ľudí je jedna z priorít našej farmy.

Ak by ste vedeli o nejakých starých slovenských odrodách, naša farma bude veľmi vďačná za poskytnutú vzorku. Naopak ak by ste mali záujem o vzorky z dole uvedených odrôd tak nás kontaktujte na adrese, ktorú nájdete na stránke kontakty.

Permakultúrna farma majer bude v roku 2017 pestovať tieto odrody:

 • Paprika ročná (Nitrianska krajová)
 • Paprika ročná (Považská)
 • Šalát siaty (Orávka)
 • Hrach siaty (Senátor)
 • Hrach siaty (Zázrak z kelvedonu)
 • Hrach siaty (Heinrichuv rany)
 • Hrach siaty (Slovenská Viktória 75)
 • Šošovica jedlá (Slovenská zemplínska)
 • Uhorka siata (Landovského)
 • Cibuľa kuchynská (Kvetoslavovská 1963)
 • Pohánka jedlá (Vychodoslovenská krajová)
 • Pohánka jedlá (Spačínska)
 • Rajčiak jedlý (Chvatikovo ušlechtile)
 • Rajčiak jedlý (Čerešňové červené)
 • Rajčiak jedlý (Kráľ rajských jablíček)
 • Rajčiak jedlý (Harlekin)
 • Ovos siaty (Zvolen)
 • Ovos siaty (Detvan)
 • Paprika ročná (Rubínová)
 • Mak siaty (Tatranský)
 • Mak siaty (Ruzbárksy)
 • Uhorka siata (Unikát)
 • Uhorka siata (Najlepší ze všech)